Koncepcja pracy szkoły

logo

Spis treści

Misja szkoły

Zespół Szkół w Sandomierzu pełniąc funkcje dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, przygotowuje uczniów do wejścia na rynek pracy, umożliwiając jednocześnie zainteresowanym kontynuacje nauki na kolejnych etapach edukacji. Działalność edukacyjna i wychowawcza szkoły przyczynia się do wykreowania pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym. Stwarzamy uczniom warunki do wszechstronnego rozwoju, kształtujemy umiejętności, kreujemy postawy twórcze, aktywne i nacechowane wartościami humanistycznymi.

 Misją szkoły jest

 •          Przygotowanie absolwenta gotowego do podjęcia zadań w wybranym zawodzie, świadomego potrzeby ciągłego doskonalenia zawodowego i pracy nad sobą
 •          Wyposażenia absolwenta w niezbędne kompetencje kluczowe zwiększające szanse na zatrudnienie i dostosowanie się do rosnących wymagań rynku pracy
 •         Wychowanie absolwenta o wysokiej kulturze osobistej, poczuciu etyki zawodowej, wrażliwego na drugiego człowieka.

Realizując misję szkoły podejmujemy następujące działania:

- w zakresie kształcenia

 •         Wspieramy uczniów z trudnościami edukacyjnymi,
 •          Stosujemy aktywizujące metody nauczania,
 •          Zapewniamy rozwój zainteresowań i zdolności,
 •          Stosujemy motywacyjny system oceniania uczniów,
 •          Proponujemy zróżnicowane zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne
 •          Organizujemy zajęcia praktyczne w pracowniach szkolnych,
 •        Współpracujemy z lokalnymi przedsiębiorstwami w zakresie organizowania praktyk zawodowych i zajęć praktycznych,
 •       Systematycznie prowadzimy ewaluację pracy placówki poprzez testy diagnostyczne, analizę wyników egzaminów zewnętrznych, badania osiągnięć edukacyjnych, hospitacje diagnozujące, lekcje otwarte.

- wychowania i opieki

 • Stwarzamy atmosferę przyjazną każdemu uczniowi,
 • Wdrażamy programy profilaktyczne,
 • Współpracujemy z rodzicami lub opiekunami prawnymi uczniów,
 • Respektujemy zasadę demokratycznego funkcjonowania społeczności uczniowskiej.
 • Włączamy młodzież w przedsięwzięcia rozwijające samorządność
 • Zapewniamy bezpieczeństwo naszym uczniom
 • Uczymy młodzież odpowiedzialności za siebie oraz swoją Małą i Dużą Ojczyznę

- zarządzania i organizacji

 • Współpracujemy z organem prowadzącym szkołę, wspólnie ustalamy kierunki rozwoju,
 • Dbamy o właściwą organizację pracy szkoły, inspirującą do działań twórczych,
 • Zapewniamy kadrze możliwość rozwoju przez zewnętrzne formy doskonalenia zawodowego,
 • Tworzymy inspirujący do działania i motywacyjny system nadzoru pedagogicznego,
 • Właściwie dokumentujemy pracę szkoły,
 • Dbamy o pozytywne stosunki międzyludzkie i bezpieczeństwo w miejscu pracy,
 • Aplikujemy o środki unijne poprawiające jakość i atrakcyjność kształcenia zawodowego.
 • Modernizujemy bazę dydaktyczno-wychowawczą.

Kontakt

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

im. prof. Zbigniewa Strzeleckiego

ul. Słowackiego 37

27-600 Sandomierz

TEL KOM. 797-637-683

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Lokalizacja

Lokalizacja