Koncepcja pracy szkoły

logo

Spis treści

 Monitoring, okresowa ewaluacja

Monitorowanie Koncepcji pracy szkoły jest procesem stałym. Monitoring uwzględnia również wyniki sprawowanego nadzoru pedagogicznego, priorytety rozwoju edukacji określane przez Ministra Edukacji Narodowej i Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.

Do monitorowania wykorzystywane są następujące techniki i narzędzia badawcze:

 1. techniki

·         hospitacje oceniająco- kontrolne, diagnozujące

·         ankietowanie

·         obserwacje

·         rozmowy informacyjno – wyjaśniające

·         analiza prac uczniowskich

·         analiza dokumentacji szkolnej i elektronicznej

·         inne, stosowane wg pojawiających się potrzeb

 1. narzędzia
  • testy, sprawdziany
  • arkusze, karty hospitacji
  • kwestionariusze ankiet
  • arkusze obserwacji
  • arkusze zbiorcze
  • arkusze przeglądu

Aby proces ewaluacji przebiegał sprawnie i efektywnie konieczne jest zbudowanie atmosfery wspólnego zaangażowania w sprawę. Dlatego w Zespole Szkół w Sandomierzu został powołany Zespół do spraw ewaluacji wewnętrznej.

Ewaluacja Koncepcji Pracy Szkoły odbywa się w następujących etapach:

 1. Planowanie- określenie ogólnych celów, opracowanie wstępnych harmonogramów
 2. Projektowanie, określenie szczegółowych celów i zadań, sformułowanie problemów, dobór metod badawczych, wyznaczenie osób odpowiedzialnych
 3. Zbieranie informacji
 4. Przetwarzanie i analiza danych

5.                  Prezentacja i upublicznienie wyników

 1. Wykorzystanie wyników ewaluacji – modyfikacja istniejących i tworzenie nowych dokumentów.

Koncepcja jest dokumentem otwartym.

Nauczyciele, uczniowie i rodzice mogą składać propozycje modyfikacji.

Kontakt

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

im. prof. Zbigniewa Strzeleckiego

ul. Słowackiego 37

27-600 Sandomierz

TEL KOM. 797-637-683

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Lokalizacja

Lokalizacja