Koncepcja pracy szkoły

logo

Ikonka 4 Vulcan

Ikonka 3 Plan lekcji

Ikonka 2 moodle 2.0

Rekrutacja Zstio 2022 23

Ikonka 5 BIP

Spis treści

KONCEPCJA PRACY


Zespołu Szkól Technicznych i Ogólnokształcących

im. prof. Z. Strzeleckiego

w Sandomierzu

 

 

Dokument zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną

dn. 16 września 2010 r.

(zmodyfikowany w 2012 roku)

Mądrość uzależniona jest od trzech rzeczy: osobowości, wiedzy, samokontroli”

Arystoteles

Podstawa prawna opracowania Koncepcji:

Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

►Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.),

►Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324) – załącznik,

►Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17),

Statut Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. prof. Z. Strzeleckiego w Sandomierzu.

Ponadto koncepcja pracy szkoły została opracowana także w oparciu o:

·         wnioski Szkolnych Komisji Przedmiotowych:

o   Przedmiotów Humanistycznych

o   Przedmiotów Matematyczno-Przyrodniczych

o   Wychowania fizycznego i PO

o   Przedmiotów Zawodowych:

o   Grupa budowlana.

o   Grupa informatyczna

o   Grupa Mechaniczna

o   Grupa ochrony środowiska

o   Grupa praktycznej nauki zawodu

o   Grupa BHP

·         wnioski z nadzoru pedagogicznego,

·         wnioski z obserwacji pedagoga szkolnego

·         uwagi i spostrzeżenia nauczycieli, uczniów i rodziców,

·         wyniki ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2011/2012.

Sposób upublicznienia Koncepcji:

·         umieszczenie na stronie internetowej szkoły – //Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript./"> Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

·         wersja papierowa dostępna w bibliotece szkolnej i w pokoju nauczycielskim.

Sposób zapoznania z Koncepcją:

·         uczniowie – na godzinach wychowawczych,

·         Samorząd Uczniowski – w trakcie zebrań,

·         Rodzice i pozostali pracownicy szkoły – podczas zebrań informacyjnych.

 

Kontakt

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

im. prof. Zbigniewa Strzeleckiego

ul. Słowackiego 37

27-600 Sandomierz

TEL KOM. 797-637-683

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Lokalizacja

Lokalizacja