Koncepcja pracy szkoły

logo

Spis treści

Model absolwenta

Obowiązkiem szkoły zawodowej w obecnych czasach jest wykształcenie absolwenta, który potrafi po skończeniu szkoły rozwijać swoją osobowość, swoje uzdolnienia i umiejętności, zdobywać dalsze wykształcenia poprzez kształcenie ustawiczne.

Cechy absolwenta Zespołu Szkół w Sandomierzu:

 •         Posiada odpowiednią wiedza i umiejętności zgodne z kierunkiem kształcenia, które potrafi wykorzystać w praktyce oraz zaplanować własną karierę zawodową i edukacyjną
 •         Sprawnie posługuje się co najmniej jednym językiem obcym
 •         Jest przedsiębiorczy, zna zasady prowadzenia własnej działalności gospodarczej
 •         Potrafi korzystać z technologii informacyjnych w procesie zdobywania wiedzy i samokształcenia
 •       Posiada umiejętność pracy zespołowej, kreatywność, przedsiębiorczość, odpowiedzialność, obowiązkowość,
 •         Podejmuje działania na rzecz rozwoju intelektualnego i kulturalnego
 •         Promuje język ojczysty
 •         Dokonuje słusznych wyborów etyczno- moralnych
 •         Szanuje innych
 •         Potrafi wyrażać własne opinie, pracować w grupie, podejmować decyzje
 •         Cechuje go odpowiedzialność i troska o bezpieczeństwo
 •         Potrafi komunikować się z innymi
 •         Cechuje go wysoka kultura osobista, wrażliwość na drugiego człowieka, chęć i potrzeba niesienia pomocy
 •         Szanuje przepisy prawa
 •         Posiada wiedzę na temat swojego miejsca w państwie oraz społeczeństwie i cechuje go postawa obywatelska
 •         Szanuje historię Polski, tradycje ojczyste, regionalne, szkolne, rodzinne,
 •         Prezentuje dojrzałość emocjonalną
 •         Akceptuje siebie i innych
 •         Jest tolerancyjny wobec innych kultur i tradycji
 •         Jest świadom tradycji i kultury Europejskiej

Kontakt

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

im. prof. Zbigniewa Strzeleckiego

ul. Słowackiego 37

27-600 Sandomierz

TEL KOM. 797-637-683

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Lokalizacja

Lokalizacja