Rekrutacja 2022/2023

logo

HARMONOGRAM elektronicznej rekrutacji do klas I pierwszych szkół ponadpodstawowych Powiatu Sandomierskiego

od 16 maja do 20 czerwca 2022r.

  1. krok: Wejdź na stronę: https://nabor.pcss.pl/sandomierz

  2. krok: Wpisz wymagane dane osobowe we wniosku. Po uzupełnieniu wniosku otrzymasz login i hasło, które należy wydrukować i zachować.

  3. krok: Wybierz szkołę, do której chcesz się dostać. Po zarejestrowaniu można dokonać wyboru maksymalnie trzech szkół prowadzonych przez Powiat Sandomierski, a w nich możesz wybrać dowolną liczbę klas. Przez szkołę należy rozumieć nie Zespół Szkół ale konkretną szkołę np.: Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących . Przez klasę należy rozumieć profil/zawód. Pamiętaj o tym, że lista preferencji jest to lista wszystkich klas, do których chcesz kandydować. Na pierwszym miejscu wybierz tę klasę w szkole, w której najbardziej chciałbyś się uczyć i odpowiada Twoim możliwościom i oczekiwaniom.

  4. krok: Wydrukuj wniosek rekrutacyjny !!!

  5. krok: Podpisz wniosek. Kandydat oraz rodzic lub opiekun prawny kandydata, podpisuje własnoręcznie piórem lub długopisem wypełniony wniosek.

  1. krok: Podpisany wniosek złóż w terminie od 16.05. do 20.06. 2022r tylko w szkole pierwszego wyboru (tj. wskazanej na pierwszym miejscu na liście preferencji we wniosku). Złożenie wniosku jest równoznaczne z jego złożeniem we wszystkich szkołach wybranych przez kandydata, wymienionych we wniosku.

Pamiętaj!!!! W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

  1. krok: Dostarcz do wybranej szkoły świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Masz na to czas od 24 czerwca do 13 lipca 2022 r. do godz. 15.00.

  2. krok: Sprawdź listę. 21 lipca 2022 r. będą dostępne listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.

  3. krok: Potwierdź chęć podjęcia nauki. Jeśli Twoje nazwisko i imię znajduje się na liście osób zakwalifikowanych, to od 22 lipca do 29 lipca 2022r. potwierdź swoją wolę podjęcia nauki w wybranej szkole, składając w niej oryginały dokumentów:( świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu) jeżeli wcześniej tj. podczas składania wniosku ich nie złożyłeś.

Pamiętaj !!!! W przypadku niezłożenia oryginałów dokumentów we wskazanym terminie nie zostaniesz przyjęty do szkoły.

  1. krok: Sprawdź listę. 1 sierpnia 2022r. szkoły opublikują listy osób przyjętych i nieprzyjętych.

W przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023, o przyjęciu do danej szkoły będzie decydował dyrektor szkoły (art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

Kontakt

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

im. prof. Zbigniewa Strzeleckiego

ul. Słowackiego 37

27-600 Sandomierz

TEL KOM. 797-637-683

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Lokalizacja

Lokalizacja