Aktualności

logo

Regulamin konkursu literacko -plastycznego „Patron naszej Szkoły – prof. Zbigniew Strzelecki”

organizowanego przez Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Z. Strzeleckiego w Sandomierzu

§ 1 ZAŁOŻENIA OGÓLNE I CELE KONKURSU

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas I-III.

Cele konkursu:

  1. Propagowanie i rozwijanie aktywności artystycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym

  2. Rozbudzanie twórczej inwencji ucznia oraz kształtowanie samodzielnego i twórczego myślenia

  3. Zachęcenie dzieci i młodzieży do poznawania historii i biografii patrona swojej Szkoły

  4. Kształtowanie umiejętności właściwego wykorzystania tekstów historycznych

  5. Rozwijanie umiejętności wykorzystywania technologii informacyjnej do pracy z tekstem i multimediami

  6. Rozwijanie umiejętności pracy w grupie.

 

§ 2 FORMA PRZEPROWADZENIA KONKURSU

Zadaniem uczestników konkursu jest zilustrowanie podanego tematu w sposób zgodny z następującą formą:

  1. Wykonanie przestrzennej pracy plastycznej obrazującej sylwetkę lub ważne wydarzenie z życia lub związane z działalnością patrona szkoły – technika dowolna;

  2. Prezentacja multimedialna w programie Power Point.

Zgłaszane prace powinny być wykonane indywidualnie lub w zespołach od 2 do 3 osób. O wielkości zespołu uczestnicy decydują samodzielnie. Każdy zespół może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę, która powinna być wykona samodzielnie. Każdy uczestnik może być członkiem tylko jednego zespołu.

§ 3 TERMINY ORAZ FORMA DZIAŁANIA

Prace należy składać w terminie do 31 marca 2018r. do opiekunów Samorządu Uczniowskiego – p. M. Kaczyńskiej lub p. K. Kozery.

Wyróżnione prace cechujące się oryginalnością, pomysłowością, estetyką i jakością wezmą udział w szkolnym konkursie.

§ 4 NAGRODY

Wręczenie nagród nastąpi w ustalonym przez Komisję Konkursową terminie.

 

§ 5 ZASTRZEŻENIA I ODWOŁANIA

  1. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące przebiegu fazy finałowej konkursu należy zgłaszać przewodniczącemu Komisji Konkursowej w jego trakcie lub natychmiast po zakończeniu – jednak przed ogłoszeniem oficjalnych wyników.

  2. Decyzja przewodniczącego Komisji Konkursowej jest ostateczna.

 

 

 

Skład Komisji Konkursowej:

Dyrektor ZSTiO Krystyna Kobylakiewicz - przewodniczący

V- ce Dyrektor ZSTiO Małgorzata Ziomek - członek

V-ce Dyrektor ZSTiO Małgorzata Augustynowicz - członek

 

Opiekunowie konkursu:

Małgorzata Kaczyńska

Katarzyna Kozera

Kontakt

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

im. prof. Zbigniewa Strzeleckiego

ul. Słowackiego 37

27-600 Sandomierz

TEL KOM. 797-637-683

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Lokalizacja

Lokalizacja