słoneczna italia plakat

„PRAKTYKI ZAGRANICZNE SZANSĄ ZDOBYCIA

DOŚWIADCZEŃ ZAWODOWYCH,,

Już po raz trzeci mamy możliwość zaproponować naszym uczniom praktyki zawodowe poza granicami kraju. Nasz wniosek zyskał akceptację komisji konkursowej i od stycznia 2016 roku przystępujemy do realizacji kolejnego projektu ,,Praktyki zagraniczne szansą zdobycia doświadczeń zawodowych,,. Jest to roczny projekt, którego wartość wynosi 148 tysięcy EURO.

Za nami realizacja dwóch projektów: z programu Leonardo da Vinci i Erasmus plus, w których wzięło udział 110 uczniów, przyszłych adeptów branży budowlanej, informatycznej i mechanicznej.

Dzięki dotychczasowym projektom uczniowie oprócz nowoczesnych technologii, sprzętu technicznego i organizacji pracy w innych krajach, poznali kulturę, zwyczaje i język mieszkańców Niemiec i Irlandii. Czas spędzony na praktykach zwiększył kompetencje językowe uczniów, w tym w zakresie komunikacji interpersonalnej w środowisku pracy oraz podniósł samoocenę uczestników. Pozwolił uczniom zdobyć cenne doświadczenia i umiejętności zawodowe, które zwiększają ich szansę na rynku pracy.

W tym roku kolejnych 48 najlepszych, najbardziej ambitnych uczniów ma szansę na praktyki zawodowe u pracodawców we Włoszech. Czyli….

Czas na SŁONECZNĄ ITALIĘ

Termin realizacji: 31.12.2015r. – 30.12.2016r.

Miejsce odbywania praktyk: Rimini i okolice.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Informacje ogólne o projekcie:

Działania projektowe będą skierowane do 3 grup uczniów:

-I grupa: 16 uczniów kształcących się w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (termin praktyk 05-19.03.2016r.)

-II grupa: 16 uczniów kształcących się w zawodzie technik budownictwa

 (termin praktyk 18.06-16.07.2016r.)

-III grupa: 16 uczniów kształcących się w zawodach technik informatyk i technik pojazdów samochodowych (termin praktyk 01-29.10.2016r.)

Podczas praktyk zagranicznych (Rimini – Włochy) uczestnicy mają zagwarantowane noclegi, pełne wyżywienie, całodobową opiekę ze strony polskiej (2 opiekunów na każdą grupę) i włoskiej, transport, ubezpieczenie, 2 wycieczki kulturowo-poznawcze (najprawdopodobniej
do San Marino i Wenecji).

Uczniowie będą brali udział w przygotowaniu językowo-kulturowym: nauka języka angielskiego zawodowego oraz włoskiego w zakresie podstawowym, zajęcia wspierające z psychologiem, wyjazdy pozwalające poznać historię, kulturę, zwyczaje oraz kuchnię goszczącego kraju.

W najbliższym czasie zostanie przeprowadzona akcja promująca projekt i rekrutację. Szczegóły w zakresie zasad naboru zainteresowanych uczniów do udziału w projekcie ukażą się w formie regulaminu na stronie www szkoły i zostaną przedstawione bezpośrednio uczniom przez zespół projektowy.

Na cele informacyjne i promocyjne zostanie wykorzystana również tablica ogłoszeń przy biurze projektowym na parterze budynku szkoły.

Skład zespołu projektowego:

Krystyna Kobylakiewicz – koordynator

Henryka Oszczudłowska – obsługa finansowa

Beata Gajewska

Katarzyna Kozera

Agnieszka Tarkowska

https://sites.google.com/site/zstioprojekty/sloneczna-italia