Lista nauczyciel wyjeżdżających na Job-shadowing

PORTUGALIA – 06.02.-10.02.2017r.

LP.

NAZWISKO I IMIĘ

 1

Maria Chmielnicka

 2

Jerzy Choda

 3

Michał Jajko

 4

Anna Kowalczewska-Ożóg

 5

Wiesław Łomża

 6

Adam Mendala

 7

Aleksandra Nowosad

 8

Marcin Sadkowski

 9

Tomasz Wnuk