Patron szkoły

logo

Trochę Historii...

W 1958 r. powołano do życia Szkołę Rzemiosł Budowlanych, która kształciła w zawodach : hydraulik, murarz i ślusarz.
Z upływem lat placówka rozwijała się, rosła liczba specjalności i kierunków kształcenia. Pierwszym dyrektorem szkoły został
Wacław Kubala
. Po jego rezygnacji w 1961 r. jego miejsce zajął Józef Kubicki.

Aby umożliwić naukę uczniom spoza miasta w latach 1962 – 1963 wybudowano dla ok. 100 uczniów internat typu “Skopie”. Następnie przejęto od miasta trzy baraki hotelarskie i zaadaptowano dla potrzeb internatu i szkoły.W roku szkolnym 1963/64 liczba uczniów wynosiła 500 i co jest godne odnotowania po raz pierwszy w szkole pobierały nauki dziewczęta. W 1964 roku Komitet Rozbudowy Szkoły doprowadził do rozpoczęcia budowy nowego gmachu szkolnego, gdy dyrektorem był Aleksander Szymański. Dzięki ogromnemu wysiłkowi budynek ten wraz z salą gimnastyczną został oddany do użytku w 20 czerwca 1969r.

W dniu tym szkoła dostała nowy sztandar. Funkcję dyrektora sprawował wówczas od 1966 r. Józef Chmielnicki.
Były to lata największego rozwoju szkoły. 22 kwietnia 1972 r. otwarto nowy internat dla 300 mieszkańców. Dzięki zaradności dyrektora
J. Chmielnickiego miasto przekazało szkole nowe tereny na których zbudowano boiska szkolne i trybuny dla 1000 kibiców. W 1965 r. powołano do życia Technikum Budownictwa Wiejskiego (funkcjonowało do 1973 r.), a w 1969 Technikum Budownictwa Ogólnego.

 

Pierwsi maturzyści opuścili bramy szkoły się w 1968 r. Szkoła miała wtedy oficjalną nazwę Technikum Budowlane i Zasadnicza Szkoła Budowlana. Od 1971 r. funkcjonowała kilka lat przy Technikum Budowlanym w Sandomierzu Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla żołnierzy sandomierskiej jednostki wojskowej.

W 1975 r. powołano do życia Zespół Szkół Budownictwa, który skupiał kilka typów szkół. Znane były pod jedną nazwą “budowlanka” określającą wszystkie te szkoły. W roku szkolnym 1974/1975 rozpoczęło swą działalność Technikum Przemysłu Szklarskiego przemienione na początku lat osiemdziesiątych w Technikum Chemiczne o specjalności technologia szkła, a następnie
o specjalności analiza chemiczna. Kierunek ten przygotowywał pracowników dla Huty Szkła Okiennego w Sandomierzu.

W związku z pracami rewaloryzacyjnymi na sandomierskiej Starówce wzrosło zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników. Dlatego też w 1974 roku w naszej szkole uruchomiony został punkt konsultacyjny krakowskiej Akademii Górniczo – Hutniczej. W roku 1976 powołano do życia Liceum Zawodowe ze specjalnością konserwatora zabytków architektury. Istniało ono do 1984 r. W momencie zmian ustrojowych zawitało do kraju bezrobocie. Odbiło się ono również niekorzystnie na naszej szkole, gdyż na pracowników wykwalifikowanych
w „budowlance” było coraz mniejsze zapotrzebowanie.

Nowa dyrekcja szkoły pod kierunkiem Michała Gołuńskiego sprawującego tę funkcję od 1991 r. utworzyła nowe kierunki kształcenia: Technikum Ochrony Środowiska (specjalność ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami), Liceum Zawodowe renowacji zabytków architektury i Liceum Techniczne o profilu kształtowanie środowiska, Liceum Techniczne o profilu analiza chemiczna, oraz roczne Studium Zawodowe kształcące
w zawodzie technik bhp.11 października 1994 r. nadano Zespołowi Szkół Budownictwa imię profesora Zbigniewa Strzeleckiego, profesora Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, który walnie przyczynił się do uratowania starówki sandomierskiej.
Od 1996 r. szkoła jest członkiem Izby Przemysłowo- Handlowej.

W Polsce do Izby należy ok. 50 szkół budowlanych z ponad 300 istniejących. W dzisiejszych czasach szkolnictwo,
a szczególnie zawodowe przechodzi poważny kryzys. Szkoła, aby istnieć musi dostosować się do zmieniającej się rzeczywistości. Dlatego nauczyciele doskonalą się zawodowo, przechodzą szkolenia, po to nauczać nowoczesnymi metodami , wprowadzać do programu nowe technologie. Szkoła posiada pracownię komputerową, laboratorium chemiczne, klasopracownie, gabinety i bibliotekę. Praktyczną wiedzę uczniowie zdobywają w warsztatach szkolnych. Dla uczniów spoza miasta istnieje możliwość zamieszkania
w bursie.

Szkoła od dziesięciu lat prowadzi systematyczną wymianę grup młodzieży ze szkołą Gewerbliche Schulen w partnerskim mieście Emmendingen w Niemczech. Obecnie uczęszcza do niej ponad 700 uczniów w 24 klasach. W szkole uzyskało świadectwa dojrzałości prawie cztery tysiące abiturientów, a blisko dwadzieścia tysięcy uczniów otrzymało świadectwa ukończenia szkoły zawodowej.

Od 01 września 2002 szkoła nosi nazwę Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. prof. Z. Strzeleckiego
w Sandomierzu .Nowa nazwa szkoły stała się wyrazem nowych czasów dla szkoły. Rozwijają się nowe kierunki nauczania: informatyczne. Powstaje liceum profilowane o kierunku gromadzenie informacji oraz policealne studium zawodowe: technik informatyk.
Obecnie posiadamy 3 nowoczesne pracownie komputerowe wyposażone w złącza internetowe i sprzęt peryferyjny. 31 sierpnia po trzech kadencjach odszedł na emeryturę dyr. mgr inż. Michał Gołuński. Ustąpili ze swoich stanowisk również jego zastępcy:
mgr Agnieszka Krzesimowska i mgr inż. Danuta Olszewska oraz kierownik administracyjny mgr Eugeniusz Skubida.

Nowym dyrektorem została mgr Krystyna Kobylakiewicz. Jej zastępcami zostały: mgr Małgorzata Ziomek
i mgr inż. Aneta Drypa. Nowy rok szkolny rozpoczął się również od kapitalnego remontu szkoły.
Zostały wymienione okna i ocieplona elewacja budynku.

Kontakt

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

im. prof. Zbigniewa Strzeleckiego

ul. Słowackiego 37

27-600 Sandomierz

TEL KOM. 797-637-683

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Lokalizacja

Lokalizacja