WYKAZ KLAS ORAZ WYCHOWAWCÓW

W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W SANDOMIERZU

W roku szkolnym 2021/2022

TECHNIKUM Nr 3 :

 

Klasa 4 Technik Pojazdów Samochodowych/ Technik Usług Fryzjerskich – wychowawca Agnieszka Furman

Klasa 4 Technik Informatyk/ Technik Robót Wykończeniowych – wychowawca Wiesław Łomża

Klasa 3 Technik Informatyk /Technik Robót Wykończeniowych po szkole podstawowej - wychowawca Małgorzata Ziomek

Klasa 3 Technik Informatyk po gimnazjum – wychowawca Izabela Romańska

Klasa 3 Technik Pojazdów Samochodowych/ Technik Usług Fryzjerskich po szkole podstawowej - wychowawca Agnieszka Mazur-Sroczyńska

Klasa 3 Technik Usług Fryzjerskich/ Technik Robót Wykończeniowych po gimnazjum - wychowawca Agnieszka Tarkowska

Klasa 3 Technik Pojazdów Samochodowych po gimnazjum - wychowawca Tomasz Wnuk

Klasa 2 Technik Pojazdów Samochodowych/ Technik Usług Fryzjerskich - wychowawca Anna Tutak

Klasa 2 Technik Informatyk/ Technik Robót Wykończeniowych - wychowawca Agnieszka Ziomoląg

Klasa 1 Technik Pojazdów Samochodowych/ Technik Usług Fryzjerskich - wychowawca Tomasz Kwiecień

Klasa 1 Technik Robót Wykończeniowych w Budownictwie/ Technik Informatyk - wychowawca Małgorzata Kaczyńska

SZKOŁA BRANŻOWA I stopnia

Klasa 3 Kierowca Mechanik/ Mechanik Pojazdów Samochodowych po gimnazjum - wychowawca Marcin Sadkowski

Klasa 3 Kierowca Mechanik/ Monter Zabudowy i Robót Wykończeniowych w Budownictwie po szkole podst. – wychowawca Barbara Oszczudłowska

Klasa 3 Monter Zabudowy i Robót Wykończeniowych w Budownictwie po gimnazjum – wychowawca Anna Kowalczewska

Klasa 2 Monter Zabudowy i Robót Wykończeniowych w Budownictwie - wychowawca Andrzej Mirek

Klasa 2 Kierowca Mechanik - wychowawca Wioletta Wódz

Klasa 1 Monter Zabudowy i Robót Wykończeniowych w Budownictwie/ Mechanik Pojazdów Samochodowych - wychowawca Renata Dębicka