sy

Umiejętności XXI wieku są teraz ważniejsze dla uczniów niż kiedykolwiek wcześniej. Stanowią one nie tylko podstawę skutecznej nauki w klasie, ale także pomagają uczniom przetrwać w świecie, w którym zmiany są nieustanne, a nauka nigdy się nie kończy. W ramach tego projektu chcemy przełożyć naukę w XXI wieku na życie. W ramach tego projektu chcemy dać uczniom możliwość rozwijania umiejętności krytycznego myślenia, które pomogą im zdobywać wiedzę, myśleć kreatywnie, analizować dane i współpracować, a także rozwijać umiejętności cyfrowe, technologiczne i STEAM. Aby uczniowie posiadali umiejętności, postawy i wiedzę niezbędne do zrozumienia i uczestniczenia w świecie połączonym globalnie.

Umiejętności XXI wieku mają zasadnicze znaczenie. Obejmują one: Krytyczne myślenie, Umiejętności komunikacyjne, Kreatywność, Rozwiązywanie problemów, Współpraca, Umiejętności informacyjne, Umiejętności cyfrowe oraz Umiejętności technologiczne i dążymy do rozwijania tych umiejętności.