Wykaz pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół

Technicznych i Ogólnokształcących w Sandomierzu

Pracownicy administracji:

Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko

1

Bryła Zofia

Referent

2

Niemiec Grażyna

Starszy księgowy

3

Oszczudłowska Henryka

Główny księgowy

4

Wiącek Anna

Kierownik zespołu

5

Wódz Wioletta

Specjalista do spraw bhp

Pracownicy obsługi:

Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko

1

Hablasek Małgorzata

Robotnik gospodarczy

2

Markowicz Paweł

Dozorca

3

Niezgoda Sylwia

Robotnik gospodarczy

4

Puzio Lucyna

Robotnik gospodarczy

5

Róg Dorota

Robotnik do prac lekkich

6

Strojewska Bożena

Robotnik gospodarczy